Flyvemedicinsk Klinik Undersøgelsen Hvad skal medbringes? Priser Tidsbestilling FAQ Sundhedstjek Links Om flyvelægen Persondataforordningen Kontakt

Flyvemedicinsk Klinik
AEROMED.DKDen flyvemedicinske lægeundersøgelse

Den såkaldte ”Medical” eller ”Medical Certificate” er dokumentation for, at man opfylder gældende medicinske krav for at kunne virke i en specifik funktion i forbindelse med luftfart. Medical Certificate udstedes af lokale flyvelæger, Aeromedical Examiners (AME’s), eller af et Aeromedical Center (AMC).

De flyvemedicinske lægeundersøgelser kan opdeles i udstedelses- og fornyelsesundersøgelser. Førstegangsundersøgelse til erhvervsmæssig luftfart skal foregå ved et AMC. Alle øvrige flyvemedicinske undersøgelser kan foretages hos AME’s.


Generel information

Det er tilrådeligt at bestille tid hos en AME/AMC så hurtigt som muligt efter, at man har besluttet sig for at starte en luftfartsuddannelse. Ikke alene kan man ikke flyve solo, før man har sin ”Medical” i hus – man risikerer også økonomiske tab, hvis man ikke får sin godkendelse.

Hver undersøgelse består af et medicinsk spørgeskema, en lægeundersøgelse og om nødvendigt en blodprøve, et EKG (hjertekardiogram) og/eller audiogram (høreprøve). En urinprøve kræves ved hver undersøgelse, så det er en god idé at møde med fuld blære. Regn med mellem 45 og 90 minutter til hele undersøgelsen. Medmindre der er uafklarede spørgsmål, får du din ”Medical” med det samme.


Har du siden sidste flyvemedicinske undersøgelse været indlagt på sygehus i mere end 12 timer, er du kommet i medicinsk behandling, eller er du blevet behandlet hos speciallæge, bedes journaludskrift medbragt.


Yderligere information og Ofte Stillede Spørgsmål (FAQ)

Svar på de mest almindelige spørgsmål om EASA-certificering (European Aviation Safety Agency) – klik her for at gå til FAQ.

Øvrige nyttige oplysninger og downloads – klik på linket:

Dokumenter fra Trafikstyrelsen